Otvorena dozvola

Otvorena dozvola

Ministarstvo uprave dana 12.07.2017. godine donijelo je Pravilnik kojim se uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti (dozvole). Sadržaj Pravilnika možete vidjeti klikom na Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).

Turistička zajednica Općine Vir na svojoj mrežnoj stranici objavljuje otvorenu dozvolu odnosno poveznicu na dozvolu klikom na Otvorena dozvola te objavljuje otvorene podatke i pruža informacije za ponovnu uporabu pod novom, hrvatskom licencom.

Otvorena dozvola objavljuje se na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17).

Turistička zajednica Općine Vir korisnike informira na ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija otvorenom dozvolom koja omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

- reproduciranje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje trećima; prilagođavanje i povezivanje s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka;

- iskorištavanje integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

Drugim riječima, korisnici mogu slobodno koristiti podatke za koju god svrhu žele, davati ih trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao bazu za poslovne procese, proizvode i aplikacije. Jedina obveza korisnika jest da pri uporabi informacija koje sadrže otvorenu dozvolu navede izvor (npr. tijelo javne vlasti odnosno konkretnu izjavu o izvoru kako je navedena od tijela javne vlasti koje je izradilo informaciju) te datum preuzimanja odnosno posljednje izmjene. Ako pak podaci ne sadrže izjavu o izvoru i datum posljednje izmjene, korisnik je obavezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.

Ono što korisniku nije dozvoljeno jest koristiti podatke (npr. izrađivati proizvod odnosno aplikaciju temeljenu na otvorenim podacima) na način koji bi upućivao da je proizvod ili aplikaciju izradilo samo tijelo javne vlasti.

Izjava o izvoru

Turistička zajednica Općine Vir kao autor objavljuje informacije na svojim mrežnim stranicama i na ovoj mrežnoj stranici. Informacije su ustupljene pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.

Bazirano je na djelu koje se nalazi na https://www.visitvir.hr/hr/.

Datum posljednje izmjene: u stvarnom vremenu.

Znak otvorene dozvole:

2024 01 171705482897995 odozvola1


Ispis   E-mail