Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Vir uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html );
izmjene i dopune Zakona https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html ).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
(NN 12/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html );
ispravak (NN 15/14 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Vir. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, moguće je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

- Turistička zajednica Općine Vir, Put mula 9, 23234 Vir,
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje:
Srđan Liverić
tel: 023 362 196


Ispis   E-mail