Otok Vir je jedan od 300 otoka i otočića zadarskog arhipelaga,
odnosno jedan od 1186 otoka i hridi u hrvatskom jadranu.

O Viru

Image

Od Liburna do danas

Otok Vir

Otok Vir je smješten na samoj punti sjeverozapadnog dijela Zadarske županije svega 25 kilometara  od regionalnog centra Zadra, drevnog dalmatinskog grada i njegove povijesne metropole u dugim i različitim epohama. Vir je sjevernom i djelomično istočnom stranom okrenut prema otoku Pagu, mitskoj planini Velebit i povijesnom gradiću Ninu, dok je zapadnom i južnom stranom uronjen u Virsko more te mostom spojen s kopnom susjedne Privlake.

Iako je tijekom prošlosti Vir bio i poluotok, njegov istureni i zaštićeni položaj u moru, obraslost šumom i podzemni izvori pitke vode činili su ga još od prahistorijskih vremena privlačnim za život ili idealnim za lov na divljač. U željeznom dobu Vir nastanjen Liburnima. Riječ je o venetsko-ilirskom plemenu koji se kao posebna etnička grupa na istočnoj obali Jadrana počinje formirati od 10. i 9. stoljeća prije nove ere. O prisustvu Liburna na otoku svjedoči nekoliko arheoloških lokaliteta: gradina na brežuljku Bandira, gradina na sjevernom dijelu otoka u Gaju te druge grobne gomile.

Image
Image

O Rimskom carstvu  svjedoči mnoštvo amfora pronađenih u Virskom moru, pa čak i najveća ikad pronađena na istočnoj obali Jadrana. Vir je u doba Rimskog Carstva kao poluotok bio povezan sa susjednim kopnom, cestom Via Communis, koja je išla od Vira preko Privlake do administrativnog i kulturnog središta regije, povijesnog gradića Nina. Ostaci tadašnje ceste vidljivi su kod rta Kulina na privlačkoj strani, a na predjelu Gaza pronađen je i manji kompleks rimske arhitekture koji se sastoji od lučice i gata te ostataka nekadašnje solane.

POVIJEST VIRA

1903. godine Virani, dotadašni koloni, preko svojih opunomoćenika Ante Vučetića i Mate Subotića započinju pregovore sa potomcima obitelji Bakmaz o kupnji otoka za 89 obitelji koje su tada živjele na otoku. 

Klikni za više

ZNAMENITOSTI

Na Viru se nalaze brojne znamenitosti od kojih svaka ima poseban značaj za ovaj otok.

Klikni za više